Czekając na wywiad z Dominiką Witkowską, legendą polskiego squasha, a także śledząc wydarzenia w Elgounie, gdzie niestety w tym roku mnie zabrakło, postanowiłam zapoznać się ze statutem Polskiego Związku Squasha.
Po pierwszym czytaniu zdecydowałam się przeczytać jeszcze raz z podkreślaczem i długopisem. Podreślacz pozwolił mi na uwypuklenie ważnych punktów a długopis na komentarz.
Z racji tego, że Walne Zebranie PZSQ (a’propos brak skrótu jakiego będzie używał Polski Związek Squasha w statucie, więc zakładam, że PZSQ, choć może PZS?) zostało zaplanowane na 16/06/2018 (zakładam również, że w Warszawie, gdzie mieści się siedziba PZSQ) domyślam się, że społeczność związana w Polsce ze squashem już zna statut prawie na pamięć i wie co należy robić, by mieć wpływ na to, w jakim kierunku pójdzie polski squash przez najbliższe 3 lata.

Jeśli nie, to postaram się wyjaśnić, co ja zrozumiałam z tego dokumentu. Skupię się tylko na tym, kto może zostać członkiem PZSQ i jakie ma prawa. Zrobię to w formie pytań, na które możecie sobie odpowiedzieć i wybrać odpowiednią dla siebie wersję.

Czy jesteś klubem sportowym posiadającym osobowość prawną i posiadającym sekcję squasha? (par.12 pkt. 1)

TAK– jeśli zadeklarujesz się do przystąpienia do PZSQ na zasadach określonych w statucie PZSQ, to możesz zostać członkiem ZWYCZAJNYM z biernym i czynnym prawem wyborczym do władz PZSQ, czyli możesz kandydować do władz (zarząd i komisja rewizyjna) i masz prawo głosu (jednego głosu) na Walnym Zebraniu PZSQ. Masz prawo zgłaszać postulaty i wnioski w sprawach związanych z działalnością  Związku, masz prawo otrzymywać informację dotyczących funkcjonowania Związku.

Ne zastanawiaj się zbyt długo i deklaruj przystąpienie do PZSQ! Termin: do 30 kwietnia 2018!
Założona opłata członkowska roczna: 1000 PLN. Nie wiemy co prawda czy kluby założyciele już ją uiściły i nie wiemy kiedy uiścić, ale wiemy ile trzeba zapłacić.

NIE– sprawdź, czy możesz zostać członkiem ZWYCZAJNYM na podstawie innych punktów paragrafu 12 Statutu PZSQ. Sprawdź, czy możesz zostać członkiem WSPIERAJĄCYM. Sprawdź, czy możesz zostać członkiem HONOROWYM (par. 13).

Czy jesteś Związkiem Sportowym posiadającym osobowość prawną i posiadającym sekcję squasha? (par. 12 pkt. 1)

TAK– jeśli zadeklarujesz się do przystąpienia do PZSQ na zasadach określonych w statucie PZSQ, to możesz zostać członkiem ZWYCZAJNYM z biernym i czynnym prawem wyborczym do władz PZSQ, czyli możesz kandydować do władz (zarząd i komisja rewizyjna) i masz prawo głosu (jednego głosu) na Walnym Zebraniu PZSQ. Masz prawo zgłaszać postulaty i wnioski w sprawach związanych z działalnością  Związku, masz prawo otrzymywać informację dotyczących funkcjonowania Związku.

Ne zastanawiaj się zbyt długo i deklaruj przystąpienie do PZSQ! Termin: do 30 kwietnia 2018!
Założona opłata członkowska roczna: 1000 PLN. Nie wiemy co prawda czy kluby założyciele już ją uiściły i nie wiemy kiedy uiścić, ale wiemy ile trzeba zapłacić.

NIE– sprawdź, czy możesz zostać członkiem ZWYCZAJNYM na podstawie innych punktów paragrafu 12 Statutu PZSQ. Sprawdź, czy możesz zostać członkiem WSPIERAJĄCYM. Sprawdź, czy możesz zostać członkiem HONOROWYM (par. 13).

Czy jesteś organizacją posiadającą osobowość prawną, której statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sporcie squash*? (par. 12 pkt. 2)

* formy organizacji posiadających osobowość prawną:

Osoba prawna – jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Typowymi
osobami prawnymi są:
− spółki kapitałowe (akcyjne, z o.o.),
− spółdzielnie,
− przedsiębiorstwa państwowe,
− agencje rządowe (państwowe osoby prawne),
− partie polityczne,
− związki zawodowe,
− związki pracodawców,
− stowarzyszenia,
− inne.
Szczególnymi osobami prawnymi są: Skarb Państwa, gminy, powiaty, województwa samorządowe, kościoły
i związki wyznaniowe.

TAK– jeśli zadeklarujesz się do przystąpienia do PZSQ na zasadach określonych w statucie PZSQ, to możesz zostać członkiem ZWYCZAJNYM z biernym i czynnym prawem wyborczym do władz PZSQ, czyli możesz kandydować do władz (zarząd i komisja rewizyjna) i masz prawo głosu (jednego głosu) na Walnym Zebraniu PZSQ. Masz prawo zgłaszać postulaty i wnioski w sprawach związanych z działalnością  Związku, masz prawo otrzymywać informację dotyczących funkcjonowania Związku.

Ne zastanawiaj się zbyt długo i deklaruj przystąpienie do PZSQ! Termin: do 30 kwietnia 2018!
Założona opłata członkowska roczna: 1000 PLN. Nie wiemy co prawda czy kluby założyciele już ją uiściły i nie wiemy kiedy uiścić, ale wiemy ile trzeba zapłacić.

NIE– sprawdź, czy możesz zostać członkiem ZWYCZAJNYM na podstawie innych punktów paragrafu 12 Statutu PZSQ. Sprawdź, czy możesz zostać członkiem WSPIERAJĄCYM. Sprawdź, czy możesz zostać członkiem HONOROWYM (par. 13).

Czy jesteś osobą fizyczną lub osobą prawną nie pragnącą zostać członkiem ZWYCZAJNYM PZSQ? (par. 12 pkt. 3)

TAK– jeśli zadeklarujesz się do przystąpienia do PZSQ na zasadach określonych w statucie PZSQ, to możesz zostać członkiem WSPIERAJĄCYM  BEZ biernego i czynnego prawa wyborczego do władz PZSQ, czyli NIE możesz kandydować do władz (zarząd i komisja rewizyjna) i NIE masz prawa głosu w głosowaniu na Walnym Zebraniu. Masz prawo zgłaszać postulaty i wnioski w sprawach związanych z działalnością  Związku, masz prawo otrzymywać informację dotyczących funkcjonowania Związku. A co najważniejsze możesz PZSQ wspierać!

Ne zastanawiaj się zbyt długo i deklaruj przystąpienie do PZSQ! Termin: do 30 kwietnia 2018!
Deklaracja przystąpienia jest co prawda zrobiona dla osoby prawnej, ale zakładam, że osoba fizyczna też może się na niej deklarować. Założona opłata członkowska roczna: ????????. Zarząd określa zasady jak bardzo materialnie taki członek ma wspierać PZSQ, ale jeszcze nie określił. Trochę jest to deklaracja „w ciemno”, ale dla squasha warto się poświęcić.

NIE– sprawdź, czy możesz zostać członkiem ZWYCZAJNYM na podstawie innych punktów paragrafu 12 Statutu PZSQ. Sprawdź, czy możesz zostać członkiem HONOROWYM (par. 13).

Czy jesteś zaproszonym gościem na Walne Zebranie PZSQ? (par. 19 pkt. 4)

TAK– mam dla Ciebie dobrą wiadomość. W przeciwieństwie do członków WSPIERAJĄCYCH, masz BIERNE prawo wyborcze! Oznacza to tyle, że możesz kandydować do władz PZSQ! Masz też głos doradczy na Walnym Zebraniu członków (par. 20 pkt. 2.2).

NIE- poproś o zaproszenie na Walne Zebrania jakiegoś członka PZSQ lub zarząd.

Drodzy squashyści, przyjaciele squasha, rodzice juniorów, sędziowie, właściciele klubów sportowych, przedstawiciele osób prawnych, trenerzy, sponsorzy i wszyscy inni przychylni polskiemu squashowi,

Zmiany w WSF i PSA są zauważalne przez Was wszystkich, zmiany, które następują w Polsce przy okazji inicjatyw takich, jak SSA, S4S, ŁLS, Biznes Liga, Damska Liga Squasha, Super Liga, Babskie Granie, Squash na Chrobrym, Sqush Zone Tour pokazują, że na squashu i jego rozwoju zależy wielu osobom. Pytanie czy jesteśmy gotowi na zmiany na szczycie piramidy, bo w Polsce piramida squashowa ma bardzo solidne podstawy.

A tymczasem od jutra już oglądam Elgouna International i dopinguję „swoim” :-).